Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Skład Rady

Drukuj

Skład Rady Gminy Roźwienica kadencji 2018 -2023 przestawia się następująco:

Zbigniew Lizak - Przewodniczący Rady Gminy w Roźwienicy, Radny z sołectwa Węgierka

Stanisław Pawlikowski - Wiceprzewodniczący Rady, Radny z sołectwa Mokra

Bożena Mazur - Radna z wsi Roźwienica

Janusz Kasieczka - Radny z wsi Roźwienica

Tomasz Dańczura - Radny z wsi Rudołowice

Jacek Zygmunt - Radny z wsi Rudołowice

Magdalena Potyrała - Radny z wsi Wola Roźwienicka

Edward Tyka - Radny z wsi Cząstkowice

Dariusz Olejarski- Radny z wsi Czudowice

Janina Krasiczyńska - Radna z wsi Bystrowice

Danuta Kubicka - Radna z wsi Więckowice

Józef Cynk - Radny z wsi Tyniowice

Agnieszka Motyka - Radna z wsi Chorzów

Paweł Bąk - Radny z wsi Węgierka

Honorata Telega - Radna z wsi Wola Węgierska-----------------------------------------------------------------------------------

Przy Radzie Gminy w Roźwienicy kadencji 2018-2023 działa pięć komisji:Komisja Rewizyjna
1. Jacek Zygmunt– przew.
2. Danuta Kubicka
3. Agnieszka Motyka
4. Tomasz Dańczura
5. Dariusz Olejarski

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
1. Agnieszka Motyka – przew.
2. Bożena Mazur
3. Janusz Kasieczka
4. Edward Tyka
5. Józef Cynk

Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej
1. Dariusz Olejarski – przew.
2. Honorata Telega
3. Magdalena Potyrała
4. Edward Tyka
5. Zbigniew Lizak

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa
1. Janina Krasiczyńska – przew.
2. Tomasz Dańczura
3. Janusz Kasieczka
4. Paweł Bąk
5. Stanisław Pawlikowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Bożena Mazur – przew.
2. Janina Krasiczyńska
3. Danuta Kubicka
4. Magdalena Potyrała
5. Józef Cynk