MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
Zamówienia do 30 000 €
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
    Przetargi aktualne
Liczba odwiedzin kategorii: 221816 
 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2008-07-21

 Nazwa pozycji Data
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 2018-02-16
I przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego - Star 2018-03-20
Pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Rudołowice. 2018-03-14
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości. 2015-11-06
IV Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna 2013-07-26
II ustny przetarg na sprzedaż lub dzierżawę nieuchomości położonych na terenie Gminy Roźwienica 2013-07-31
II ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Roźwienica. 2013-08-28
I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego 2013-08-29
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego w Roźwienicy 2013-09-09
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego w Tyniowicach 2013-09-09
Wyniki II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. 2013-09-27
II ustny ograniczony przetargna dzierżawę nieruchomości w Woli Roźwienickiej 2013-10-14
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Roźwienica 2013-10-14
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego 2013-10-18
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego 2013-10-28
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na zakup nieruchomości 2013-11-12
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę nieruchomości 2013-11-12
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW w Jarosławiu 2013-11-20
Przetarg nieogranicziny na sprzedaż drewna 2013-12-12
Przetarg nieogranicziny na sprzedaż drewna 2013-12-19
Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz dzieci nepełnosprawnych do OREW w Jarosławiu 2013-12-19
Pierwszy ustny przetarg ograniczony i nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w sołectwach Roźwienica i Czudowice. 2014-02-06
Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż samochodów pożarniczych marki FS Lublin, model ŻUK. 2014-05-13
II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS Lublin, model ŻUK. 2014-05-22
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości 2014-07-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego na mieniu komunalnym w Roźwienicy. 2014-12-01
Przetarg nieograniczony na najem nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica. 2014-12-09
Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW w Jarosławiu. 2014-12-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego. 2015-01-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego 2015-01-26
Zapytanie ofertowe - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym autystycznych na terenie gminy Roźwienica. 2015-02-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego 2015-02-19
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS Lublin - OSP Bystrowice 2015-03-23
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS Lublin - OSP Czudowice 2015-03-23
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego. 2015-04-02
Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Bystrowice 2015-06-24
Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Tyniowice 2015-06-24
Przetarg na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości - Więckowice 2015-06-24
Przetarg na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości - Węgierce 2015-06-24
Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Roźwienica 2015-06-24
Lista osób zakwalifikowanych do uzcestnictwa w przetargu na dzierżawe i sprzedaż nieruchomości 2015-07-20
Ogłoszenie o przetrgu na najem lokalu w budynku WDK w Roźwienicy. 2015-07-22
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości położonych w Więckowicach. 2015-07-27
II ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców wsi Tyniowice na dzierżawę nieruchomości położonych w Tyniowicach 2015-07-27
I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w Roźwienicy. 2015-07-27
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości położonych w Węgierce. 2015-07-27
Ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości. 2015-10-13
I ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców wsi Wola Roźwienicka i Rudołowice na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości. 2015-11-06
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości. 2015-12-03
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. 2015-12-18
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Czudowicach. 2016-01-18
Zapytanie ofertowe - urny wyborcze 2016-05-25
Informacja o złożonych ofertach - urny wyborcze 2016-06-09
Informacja o wyborze oferty na dostawę urn wyborczych 2016-06-10
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości mienia komunalnego. 2016-07-07
Wykaz osób do uczestnictwa w przetargu na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości. 2016-08-08
Informacja o wyniku przetargu na najem, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Roźwienica i sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Roźwienica. 2016-08-12
Dodatkowe dokumenty do ogłoszenia o zamówieniu na przejęcie długoterminowych zobowiązan finansowych Gminy Roźwienica w ramach udzielenia kredytu konsolidacyjnego. 2016-10-12
Przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z mienia komunalnego w Chorzowie. 2017-01-02
Przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z mienia komunalnego w Roźwienicy. 2017-01-02
Plan zamówień publicznych na rok 2017 _Gmina Roźwienica 2017-02-13
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości mienia komunalnego. 2017-03-01
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę i/lub najem nieruchomości. 2017-04-03
Informacja o wyniku przetargu na najem, dzierżawę i sprzedaż nieruchomośc 2017-04-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna 2017-04-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna 2 2017-04-19
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego. 2017-04-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna 2017-04-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna 2017-05-08
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna. 2017-05-19
Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna. 2017-05-22
ZAPYTANIE OFERTOWE 2017-08-22
Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna. 2017-10-03
Przetarg na sprzedaż gruntów mienia komunalnego 2017-11-07
O G Ł O S Z E N I E O I PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO 2017-11-21
Przetarg na sprzedaż drewna opałowego 2017-11-27
II przetarg na sprzedaż drewna opałowego 2017-12-01
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na zbycie nieruchomości. 2017-12-11
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO 2017-12-15
II Przetarg na sprzedaż gruntów mienia komunalnego 2017-12-27
I ustny przetarg na sprzedaż gruntów mienia komunalnego 2018-01-17
Plan zamówień publicznych na rok 2018 2018-01-18
Lista osób zakwalikowanych do uczestnictwa w przetargu na zbycie/dzierżawę nieruchomości. 2018-01-30
Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż drewna - nieograniczony 2018-01-31
Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż drewna - ograniczony 2018-01-31
Drugi ustny przetarg na sprzedaż drewna - nieograniczony 2018-02-14
Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż drewna - nieograniczony 2018-02-14
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na zakup nieruchomości. 2018-02-16
Informacja o wyniku przetargu - nieruchomości. 2018-02-20
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wyposażenia klasopracowni 2018-02-27
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice 2018-03-01
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica 2018-03-01
Pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Rudołowice 2018-03-01
Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Czudowice 2018-03-02
Pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Roźwienica 2018-03-02
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica 2018-03-05
Informacja o złożonych ofertach na dostawę materiałów biurowych dla GOPS 2018-03-06
Informacja o wyniku zapytania - dostawa materiałów biurowych dla GOPS 2018-03-08
Ogłoszenie - unieważnienie przetargu na sprzedaż drewna 2018-03-12
Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice. 2018-03-14
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica. 2018-03-14
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Roźwienica. 2018-03-14
III przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego - Żuk 2018-03-20
Przetarg ofertowy - samochód pożarniczy marki FS Lublin model Żuk 2018-03-29
Informacja o złożonych ofertach - FS Lublin model Żuk 2018-04-09
Informacja o wyniku złożonych ofert - FS Lublin model Żuk 2018-04-09
Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Roźwienica. 2018-04-17
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Czudowice. 2018-04-18
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice. 2018-04-19
Ogoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego, marki STAR, model 266. 2018-04-30
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Czudowice. 2018-05-11
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice. 2018-05-11
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego. 2018-05-11
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego, marki STAR, model 266. 2018-05-23
Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-09-21
Odpowiedź na zapytanie - dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na dostawę lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l 2018-10-26
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na dostawę lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l 2018-10-31
I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż/dzierżawę, gruntów - Bystrowice 2018-12-04
I ustny nieograniczony przetarg, na sprzedaż/dzierżawę, nieruchomości - Węgierka Chorzów. 2018-12-04
I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż/dzierżawę, nieruchomości - Roźwienica, Tyniowice Wola Węgierska. 2018-12-04
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości. 2018-12-31
Informacja - wyniki przetargów związanymi z nieruchomościami. 2019-01-07
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego. 2019-01-18
II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż, nieruchomości w Węgierce. 2019-01-23
II ustny ograniczony przetarg na najem, nieruchomości w Woli Węgierskiej. 2019-01-23
Wyjaśnienia do postepowania na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica. 2019-01-24
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej 2019-02-07
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż trybun demontowalnych. 2019-02-07
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego. 2019-02-08
Wyjaśnienia do postepowania na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica. 2019-02-13
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej 2019-02-20
Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Dostawa i montaż trybun demontowalnych 2019-02-20
Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica. 2019-02-22
Informacja o wyniku popstępowania na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica 2019-02-25
Informacja o wyniku popstępowania Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej 2019-02-25
Informacja o wyniku postępowania na Dostawa i montaż trybun demontowalnych 2019-02-25
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. 2019-02-25
Informacja o ponownym wyborze wykonawcy w postepowaniu na Wykonanie piezometru w rejonie składowiska azotanów 2019-02-27
Wynik II przetargu na najem i sprzedaż nieruchomości. 2019-03-01
Przetarg na sprzedaż drewna opałowego. 2019-03-01     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY