MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Liczba odwiedzin kategorii: 9132 
 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2008-07-31

 Nazwa pozycji Data
Uchwały na rok 2006 2008-07-31
Uchwały na rok 2007 2008-08-01
Uchwały na rok 2008 2008-12-01
Uchwały na rok 2009 2009-08-12
Uchwały na rok 2010 2010-05-26

Załączniki:

 1. W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Roźwienica
 2. W sprawie zmiany własnej Uchwały Mr 98/XII/2008 Rady Gminy w Roźwienicyz dnia 24 stycznia 2008 roku
 3. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 4. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 5. W sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa
 6. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa
 7. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 8. W spaktu założycielskiego Szkole Podstawowej w Roźwienicy funkcjonującej od 1 września 1966 r
 9. W sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
 10. W sprawie: zmiany własnej Uchwały Nr 92/XII?2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 stycznia 2008 roku
 11. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego
 13. W sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy działania "Z Tradycją w Nowoczesność" z siedziba w Pawłosiowie
 14. W swprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Roźwienica na 2008 r.
 15. W sprawie przyjęcia Gminnego Projektu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.
 16. W sprawie uchwalenia bregulaminu określającego wysokość oraz szczegółwe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowych zasad i wypłacania dodatku mieszkaniowego
 17. w prawie uchwalenia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rożwienica na lata 2008 - 2011 - Aktualizacja 2007".
 18. W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o utworzenie nowej wsi o nazwie Mokra
 19. W sprawie utworzenia nowego sołectwa o nazwie Mokra
 20. W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Rudołowice celem uzyskania opinii w sprawie utworzenia nowej wsi o nazwie Mokra
 21. W sprawie omówienia wyników konsultacji dotyczących utworzenia nowej wsi o nazwie Mokra
 22. W sprawie omówienia wyników konsultacji dotyczących utworzenia nowego sołectwa o nazwie Mokra
 23. W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
 24. W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
 25. W sprawie: zmiany zakresu zadań realizowanych zgodnie z uchwałą Nr 97/IX/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku o finansowaniu wieloletniego programu inwestycyjnego
 26. W sprawie zmiany uchwały własnej
 27. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Roźwienica a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim.
 28. W sprawie przyjęcia od mieszkańców obowiązków utrzymania czystości i porządku oraz ustalenia opłat z tego tytułu na terenie Gminy Roźwienica w 2008 r.
 29. W sprawie nadania Gminnemu Gimnazjum w Roźwienicy imienia Orląt Lwowskich.
 30. Uchwała Nr.92/IX?2008 Rady Gminy w Roźwienicy W sprawie: budżetu Gminy Roźwienica na rok 2008     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY