MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały 2002
Uchwały 2003
Uchwały 2004
Uchwały 2005
Uchwały 2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    Uchwały 2003
Uchwały 2003
 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Franciszek Liszka
Data publikacji: 2005-08-24

Załączniki:

 1. Uchwała Nr 30/IV/2003 z dnia 22 stycznia 2003 w sprawie uchylenia własnej uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw.
 2. Uchwała Nr 31/IV/2003 z dnia 22 stycznia 2003 w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw.
 3. Uchwała Nr 32/V/2003 z dnia 14 lutego 2003 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
 4. Uchwała Nr 33/V/2003 z dnia 14 lutego 2003 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 5. Uchwała Nr 34/V/2003 z dnia 14 lutego 2003 w sprawie zmiany uchwały Nr 263/XXXIII/2002 z dnia 11 września 2002 r. na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego.
 6. Uchwała Nr 35/V/2003 z dnia 14 lutego 2003 w sprawie długoterminowej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Cząstkowice i Czudowice.
 7. Uchwała Nr 36/V/2003 z dnia 14 lutego 2003 w sprawie budżetu Gminy Roźwienica na rok 2003.
 8. Uchwała Nr 37/V/2003 z dnia 14 lutego 2003 w sprawie ustalenia w 2003 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie .
 9. Uchwała Nr 38/V/2003 z dnia 14 lutego 2003 w sprawie zakupu nieruchomości.
 10. Uchwała Nr 39/V/2003 z dnia 14 lutego 2003 w sprawie zakupu nieruchomości.
 11. Uchwała Nr 40/V/2003 z dnia 14 lutego 2003 w sprawie zakupu nieruchomości.
 12. Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 lutego 2003 w sprawie zakupu nieruchomości.
 13. Uchwała Nr 42/VI/2003 z dnia 04 kwietnia 2003 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Roźwienica.
 14. Uchwała Nr 43/VI/2003 z dnia 04 kwietnia 2003 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Roźwienica.
 15. Uchwała Nr 44/VI/2003 z dnia 14 lutego 2003 w sprawie okreslenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
 16. Uchwała Nr 45/VI/2003 z dnia 04 kwietnia 2003 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
 17. Uchwała Nr 46/VI/2003 z dnia 14 lutego 2003 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyłączenia do gminy Pruchnik przysiółków wsi Węgierka należących do Gminy Roźwienica.
 18. Uchwała Nr 47/VI/2003 z dnia 04 kwietnia 2003 w sprawie obciążenia nieruchomości.
 19. Uchwała Nr 48/VI/2003 z dnia 04 kwietnia 2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 20. Uchwała Nr 49/VI/2003 z dnia 04 kwietnia 2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 21. Uchwała Nr 50/VI/2003 z dnia 04 kwietnia 2003 w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 22. Uchwała Nr 51/VII/2003 z dnia 29 maja 2003 w sprawie długoterminowej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Cząstkowice i Czudowice.
 23. Uchwała Nr 51/VII/2003 z dnia 29 maja 2003 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Roźwienica na rok 2003.
 24. Uchwała Nr 52/VII/2003 z dnia 29 maja 2003 w sprawie uchylenia własnej uchwały Rady Gminy Nr 262/XXXII/2002 z dnia 23 lipca 2002 roku.
 25. Uchwała Nr 53/VII/2003 z dnia 29 maja 2003 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2003.
 26. Uchwała Nr 54/VII/2003 z dnia 29 maja 2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
 27. Uchwała Nr 56/VII/2003 z dnia 29 maja 2003 w sprawie zatwierdzenia na 2003 rok taryf za wodę i odprowadzenie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Roźwienica.
 28. Uchwała Nr 57/VII/2003 z dnia 29 maja 2003 w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników obsługi szkół z terenu Gminy Roźwienica.
 29. Uchwała Nr 58/VII/2003 z dnia 29 maja 2003 w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 30. Uchwała Nr 59/VIII/2003 z dnia 21 sierpnia 2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
 31. Uchwała Nr 60/VIII/2003 z dnia 21 sierpnia 2003 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 32. Uchwała Nr 61/VIII/2003 z dnia 21 sierpnia 2003 w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Roźwienica.
 33. Uchwała Nr 62/VIII/2003 z dnia 21 sierpnia 2003 w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołów Szkół na terenie Gminy Roźwienica.
 34. Uchwała Nr 63/IX/2003 z dnia 15 października 2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu.
 35. Uchwała Nr 64/IX/2003 z dnia 15 października 2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
 36. Uchwała Nr 65/IX/2003 z dnia 15 października 2003 w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Roźwienica.
 37. Uchwała Nr 66/IX/2003 z dnia 15 października 2003 w sprawie obciążenia nieruchomości.
 38. Uchwała Nr 67/IX/2003 z dnia 15 października 2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 39. Uchwała Nr 68/IX/2003 z dnia 15 października 2003 w sprawie zamiany nieruchomości.
 40. Uchwała Nr 69/IX/2003 z dnia 15 października 2003 w sprawie zamiany nieruchomości.
 41. Uchwała Nr 70/IX/2003 z dnia 15 października 2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 42. Uchwała Nr 71/IX/2003 z dnia 15 października 2003 w sprawie nadania Złotego Krzyża Zasługi dla Pana inż. Tomasza Kotlińskiego - Wójta Gminy Roźwienica.
 43. Uchwała Nr 72/X/2003 z dnia 27 listopada 2003 w sprawie wyboru banku do wykonywania obsługi budżetu Gminy Roźwienica.
 44. Uchwała Nr 72/IX/2003 z dnia 27 października 2003 w sprawie nadania Złotego Krzyża Zasługi dla Pana Józefa Babisia - Właściciela Firmy Budowa Dróg i Mostów w Roźwienicy.
 45. Uchwała Nr 73/X/2003 z dnia 27 listopada 2003 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Roźwienica na rok 2004.
 46. Uchwała Nr 74/X/2003 z dnia 27 listopada 2003 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
 47. Uchwała Nr 75/X/2003 z dnia 27 listopada 2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 48. Uchwała Nr 76/X/2003 z dnia 27 listopada 2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
 49. Uchwała Nr 77/X/2003 z dnia 27 listopada 2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
 50. Uchwała Nr 78/X/2003 z dnia 27 listopada 2003 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do komunalizacji mienia Gminy Roźwienica.
 51. Uchwała Nr 79/X/2003 z dnia 27 listopada 2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
 52. Uchwała Nr 79/XI/2003 z dnia 30 grudnia 2003 dotycząca przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granic Gminy Roźwienica.
 53. Uchwała Nr 80/XI/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
 54. Uchwała Nr 81/XI/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i odprowadzenie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Roźwienica.

     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY