MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały 2002
Uchwały 2003
Uchwały 2004
Uchwały 2005
Uchwały 2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna pomoc prawna
Petycje
    Uchwały 2004
Uchwały 2004
 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Franciszek Liszka
Data publikacji: 2005-08-26

Załączniki:

 1. Uchwała Nr 82/XII/2004 z dnia 29 stycznia 2004 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odłączenia części sołectwa Węgierka do Gminy Pruchnik.
 2. Uchwała Nr 83/XII/2004 z dnia 29 stycznia 2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
 3. Uchwała Nr 84/XII/2004 z dnia 29 stycznia 2004 w sprawie długoterminowej pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków.
 4. Uchwała Nr 85/XII/2004 z dnia 29 stycznia 2004 w sprawie zmiany uchwały Nr 263/XXXIII/2002 z dnia 11 września 2002 r. na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego.
 5. Uchwała Nr 86/XII/2004 z dnia 29 stycznia 2004 w sprawie budżetu Gminy Roźwienica na rok 2004.
 6. Uchwała Nr 87/XIII/2004 z dnia 24 lutego 2004 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 86/XII/2004 z dnia 29 stycznia 2004r.
 7. Uchwała Nr 88/XIII/2004 z dnia 24 lutego 2004 w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół w Roźwienicy.
 8. Uchwała Nr 89/XIII/2004 z dnia 24 lutego 2004 w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół w Rudołowicach.
 9. Uchwała Nr 90/XIII/2004 z dnia 24 lutego 2004 w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół w Tyniowicach.
 10. Uchwała Nr 91/XIII/2004 z dnia 24 lutego 2004 w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych stanowiącego podstawę do naliczenia wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy.
 11. Uchwała Nr 92/XIII/2004 z dnia 24 lutego 2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 12. Uchwała Nr 93/XIII/2004 z dnia 24 lutego 2004 w sprawie określenia inkasentów podatku od nieruchomności, podatku leśnego i rolnego w poszczególnych sołectwach oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
 13. Uchwała Nr 94/XIII/2004 z dnia 24 lutego 2004 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Roźwienica Nr 65/IX/2003 dotyczącej określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Roźwienica.
 14. Uchwała Nr 95/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Roźwienica na 2004r.
 15. Uchwała Nr 96/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "MOKRA 1/2003".
 16. Uchwała Nr 97/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
 17. Uchwała Nr 98/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
 18. Uchwała Nr 99/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie likwidacji Gimnazjum w Roźwienicy.
 19. Uchwała Nr 100/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie likwidacji Gimnazjum w Rudołowicach.
 20. Uchwała Nr 101/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie likwidacji Gimnazjum w Tyniowicach.
 21. Uchwała Nr 102/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Roźwienicy.
 22. Uchwała Nr 103/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Rudołowicach.
 23. Uchwała Nr 104/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Tyniowicach.
 24. Uchwała Nr 105/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie utworzenia Gminnego Gimnazjum w Roźwienicy.
 25. Uchwała Nr 106/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie ustalania w 2004 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia.
 26. Uchwała Nr 107/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 27. Uchwała Nr 108/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
 28. Uchwała Nr 109/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Roźwienica.
 29. Uchwała Nr 110/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw z terenu Gminy Roźwienica.
 30. Uchwała Nr 111/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie udzielenia absolurorium Wójtowi Gminy Roźwienica.
 31. Uchwała Nr 112/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
 32. Uchwała Nr 113/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Roźwienica.
 33. Uchwała Nr 114/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wyrysów i wypisów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 34. Uchwała Nr 115/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie zmiany własnej uchwały dotyczącej usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 35. Uchwała Nr 116/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 36. Uchwała Nr 117/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 37. Uchwała Nr 118/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 38. Uchwała Nr 119/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 39. Uchwała Nr 120/XVI/2004 z dnia 15 czerwca 2004 w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Gimnazjum w Roźwienicy.
 40. Uchwała Nr 121/XVI/2004 z dnia 15 czerwca 2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
 41. Uchwała Nr 122/XVI/2004 z dnia 15 czerwca 2004 w sprawie długoterminowej pożyczki na przebudowę - modernizację drogi gminnej w Chorzowie.
 42. Uchwała Nr 123/XVI/2004 z dnia 15 czerwca 2004 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w postaci posiłków przyznawanych dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy.
 43. Uchwała Nr 124/XVI/2004 z dnia 15 czerwca 2004 w sprawie zamiany nieruchomości.
 44. Uchwała Nr 125/XVI/2004 z dnia 15 czerwca 2004 w sprawie długoterminowej pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej.
 45. Uchwała Nr 126/XVI/2004 z dnia 15 czerwca 2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
 46. Uchwała Nr 127/XVII/2004 z dnia 22 września 2004 w sprawie planu rozwoju lokalnego Gminy Roźwienica na lata 2004-2013 cz. 1 z 3.
 47. Uchwała Nr 127/XVII/2004 z dnia 22 września 2004 w sprawie planu rozwoju lokalnego Gminy Roźwienica na lata 2004-2013 cz. 2 z 3.
 48. Uchwała Nr 127/XVII/2004 z dnia 22 września 2004 w sprawie planu rozwoju lokalnego Gminy Roźwienica na lata 2004-2013 cz. 3 z 3.

     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY