MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały 2002
Uchwały 2003
Uchwały 2004
Uchwały 2005
Uchwały 2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    Uchwały 2004
Uchwały 2004
 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Franciszek Liszka
Data publikacji: 2005-08-26

Załączniki:

 1. Uchwała Nr 82/XII/2004 z dnia 29 stycznia 2004 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odłączenia części sołectwa Węgierka do Gminy Pruchnik.
 2. Uchwała Nr 83/XII/2004 z dnia 29 stycznia 2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
 3. Uchwała Nr 84/XII/2004 z dnia 29 stycznia 2004 w sprawie długoterminowej pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków.
 4. Uchwała Nr 85/XII/2004 z dnia 29 stycznia 2004 w sprawie zmiany uchwały Nr 263/XXXIII/2002 z dnia 11 września 2002 r. na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego.
 5. Uchwała Nr 86/XII/2004 z dnia 29 stycznia 2004 w sprawie budżetu Gminy Roźwienica na rok 2004.
 6. Uchwała Nr 87/XIII/2004 z dnia 24 lutego 2004 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 86/XII/2004 z dnia 29 stycznia 2004r.
 7. Uchwała Nr 88/XIII/2004 z dnia 24 lutego 2004 w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół w Roźwienicy.
 8. Uchwała Nr 89/XIII/2004 z dnia 24 lutego 2004 w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół w Rudołowicach.
 9. Uchwała Nr 90/XIII/2004 z dnia 24 lutego 2004 w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół w Tyniowicach.
 10. Uchwała Nr 91/XIII/2004 z dnia 24 lutego 2004 w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych stanowiącego podstawę do naliczenia wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy.
 11. Uchwała Nr 92/XIII/2004 z dnia 24 lutego 2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 12. Uchwała Nr 93/XIII/2004 z dnia 24 lutego 2004 w sprawie określenia inkasentów podatku od nieruchomności, podatku leśnego i rolnego w poszczególnych sołectwach oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
 13. Uchwała Nr 94/XIII/2004 z dnia 24 lutego 2004 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Roźwienica Nr 65/IX/2003 dotyczącej określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Roźwienica.
 14. Uchwała Nr 95/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Roźwienica na 2004r.
 15. Uchwała Nr 96/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "MOKRA 1/2003".
 16. Uchwała Nr 97/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
 17. Uchwała Nr 98/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
 18. Uchwała Nr 99/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie likwidacji Gimnazjum w Roźwienicy.
 19. Uchwała Nr 100/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie likwidacji Gimnazjum w Rudołowicach.
 20. Uchwała Nr 101/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie likwidacji Gimnazjum w Tyniowicach.
 21. Uchwała Nr 102/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Roźwienicy.
 22. Uchwała Nr 103/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Rudołowicach.
 23. Uchwała Nr 104/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Tyniowicach.
 24. Uchwała Nr 105/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie utworzenia Gminnego Gimnazjum w Roźwienicy.
 25. Uchwała Nr 106/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie ustalania w 2004 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia.
 26. Uchwała Nr 107/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 27. Uchwała Nr 108/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
 28. Uchwała Nr 109/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Roźwienica.
 29. Uchwała Nr 110/XIV/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw z terenu Gminy Roźwienica.
 30. Uchwała Nr 111/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie udzielenia absolurorium Wójtowi Gminy Roźwienica.
 31. Uchwała Nr 112/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
 32. Uchwała Nr 113/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Roźwienica.
 33. Uchwała Nr 114/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wyrysów i wypisów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 34. Uchwała Nr 115/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie zmiany własnej uchwały dotyczącej usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 35. Uchwała Nr 116/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 36. Uchwała Nr 117/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 37. Uchwała Nr 118/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 38. Uchwała Nr 119/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 39. Uchwała Nr 120/XVI/2004 z dnia 15 czerwca 2004 w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Gimnazjum w Roźwienicy.
 40. Uchwała Nr 121/XVI/2004 z dnia 15 czerwca 2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
 41. Uchwała Nr 122/XVI/2004 z dnia 15 czerwca 2004 w sprawie długoterminowej pożyczki na przebudowę - modernizację drogi gminnej w Chorzowie.
 42. Uchwała Nr 123/XVI/2004 z dnia 15 czerwca 2004 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w postaci posiłków przyznawanych dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy.
 43. Uchwała Nr 124/XVI/2004 z dnia 15 czerwca 2004 w sprawie zamiany nieruchomości.
 44. Uchwała Nr 125/XVI/2004 z dnia 15 czerwca 2004 w sprawie długoterminowej pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej.
 45. Uchwała Nr 126/XVI/2004 z dnia 15 czerwca 2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
 46. Uchwała Nr 127/XVII/2004 z dnia 22 września 2004 w sprawie planu rozwoju lokalnego Gminy Roźwienica na lata 2004-2013 cz. 1 z 3.
 47. Uchwała Nr 127/XVII/2004 z dnia 22 września 2004 w sprawie planu rozwoju lokalnego Gminy Roźwienica na lata 2004-2013 cz. 2 z 3.
 48. Uchwała Nr 127/XVII/2004 z dnia 22 września 2004 w sprawie planu rozwoju lokalnego Gminy Roźwienica na lata 2004-2013 cz. 3 z 3.

     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY