MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały 2002
Uchwały 2003
Uchwały 2004
Uchwały 2005
Uchwały 2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    Uchwały 2006
Uchwały Rady Gminy z roku 2006
 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2006-06-12

Załączniki:

 1. Uchwała nr 264 XXXV 2006 RG w Roźwienicy z dnia 26 paź 2006 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.rar
 2. Uchwała nr 256 XXXIII 2006 RG w Roźwienicy z dnia 20 lip 2006 w sprawie długoterminowego kredytu na finansowanie , spłaty wczesniej zaciągniętych zobowiązań.rar
 3. Uchwała nr 257 XXXIII 2006 RG w Roźwienicy z dnia 20 lip 2006 w sprawie dzierżawy nieruchomości.rar
 4. Uchwała nr 258 XXXIII 2006 RG w Roźwienicy z dnia 20 lip 2006 w sprawie zmiany do Uchwały nr 249.rar
 5. Uchwała nr 259 XXXIII 2006 RG w Roźwienicy z dnia 20 lip 2006 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Roźwienica za I półrocze roku budżetowego.rar
 6. Uchwała nr 260 XXXIV 2006 RG w Roźwienicy z dnia 20 paź 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.rar
 7. Uchwała nr 261 XXXIV 2006 RG w Roźwienicy z dnia 20 paź 2006 w sprawie w długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.rar
 8. Uchwała nr 262 XXXIV 2006 RG w Roźwienicy z dnia 20 paź 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.rar
 9. Uchwała nr 263 XXXIV 2006 RG w Roźwienicy z dnia 20 paź 2006 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta.rar
 10. Uchwała nr 243 XXXI 2006 RG w Roźwienicy z dnia 27 kwi 2006 w sprwie zakupu nieruchomości.rar
 11. Uchwała nr 244 XXXI 2006 RG w Roźwienicy z dnia 27 kwi 2006 w sprwie przeprowadzenie referendum gminnego dot przyjęcia przez GR od właścicieli nieruchomoci.rar
 12. Uchwała nr 245 XXXI 2006 RG w Roźwienicy z dnia 27 kwi 2006 w sprawie finansowania wieloletniego programu inwestycyjnego.rar
 13. Uchwała nr 246 XXXII 2006 RG w Roźwienicy z dnia 20 cze 2006 w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Roźwienica.rar
 14. Uchwała nr 247 XXXI 2006 RG w Roźwienicy z dnia 27 kwi 2006 w sprawie wyboru zadania i zlożenia wniosku do Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich.rar
 15. Uchwała nr 248 XXXI 2006 RG w Roźwienicy z dnia 27 kwi 2006 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przyjęcia przez Gminę.rar
 16. Uchwała nr 249 XXXII 2006 RG w Roźwienicy z dnia 20 cze 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.rar
 17. Uchwała nr 250 XXXII 2006 RG w Roźwienicy z dnia 20 cze 2006 w sprawie sprawienia pogrzebu osobom tego potrzebującym przez gmine Roźwienica.rar
 18. Uchwała nr 251 XXXII 2006 RG w Roźwienicy z dnia 20 cze 2006 w sprawie przystąpienia do realizacji finansowania inwestycji pn. Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.rar
 19. Uchwała nr 252 XXXII 2006 RG w Roźwienicy z dnia 20 cze 2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zadanie o nazwie wykonanie dokumentacji technicznej.rar
 20. Uchwała nr 253 XXXII 2006 RG w Roźwienicy z dnia 20 cze 2006 w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych stanowiącego podstawę do naliczania.rar
 21. Uchwała nr 254 XXXII 2006 RG w Roźwienicy z dnia 20 cze 2006 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bodżetu gminy Roźwienica z I półrocze roku budżetowego.rar
 22. Uchwała nr 255 XXXIII 2006 RG w Roźwienicy z dnia 20 lip 2006 w sprawie długoterminowego kredytu na finansowanie, spłaty wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożycze.rar
 23. Uchwała nr 235 XXIX 2006 RG w Roźwienicy z dnia 09 lut 2006 w sprawie górnej stawki opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Roźwienica na rok 2006.rar
 24. Uchwała nr 240 XXX 2006 RG w Roźwienicy z dnia 16 mar 2006 w sprwie zmiany do Uchwały budżetowej nr 233.rar
 25. Uchwała nr 239 XXX 2006 RG w Roźwienicy z dnia 16 mar 2006 w sprwie zmiany do Uchwały nr 237 dotyczącej dłogoterminowej pożyczki.rar
 26. Uchwała nr 237 XXIX 2006 RG w Roźwienicy z dnia 09 lut 2006 w sprawie długoterminowej pożyczki na finalizowanie, planowanego deficytu budżetu jst, spłaty wczesniej zaciągniętych zobowią.rar
 27. Uchwała nr 238 XXIX 2006 RG w Roźwienicy z dnia 09 lut 2006 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Roźwienica na rok 2006.rar
 28. Uchwała nr 234 XXIX 2006 RG w Roźwienicy z dnia 09 lut 2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006.rar
 29. Uchwała nr 236 XXIX 2006 RG w Roźwienicy z dnia 09 lut 2006 w sprawie budżetu Gminy Roźwienica na rok 2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości.rar
 30. Uchwała nr 241 XXXI 2006 RG w Roźwienicy z dnia 27 kwi 2006 w sprwie zmian w budżecie gminy na rok 2006.rar
 31. Uchwała nr 242 XXXI 2006 RG w Roźwienicy z dnia 27 kwi 2006 w sprwie sprzedaży nieruchomości.rar
 32. Uchwała nr 233 XXIX 2006 RG w Roźwienicy z dnia 09 lut 2006 w sprawie budżetu Gminy Roźwienica na rok 2006.rar

     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY