MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    Ochrona Danych Osobowych
 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w Gminie Roźwienica, został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:
• listownie, na adres: Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica
• za pośrednictwem poczty e–mail, na adres: iod.gmina@rozwienica.itl.pl
 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2018-05-25

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr AO.120.7.2018 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 25 maja 2018 r., w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminie Roźwienica
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).pdf
 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).pdf
 4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).pdf
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego.pdf
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - kwalifikacja wojskowa.pdf
 7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - FP1 - podatki.pdf
 8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - GK 1 - woda, śmieci.pdf
 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RG_1_1.pdf
 10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RG_2_1_.pdf
 11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Kadry.pdf
 12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Rekrutacja.pdf
 13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Zezwolenia, transport, agroturystyka.pdf
 14. Klauzula informacyjna skierowanie kierowca w straży.pdf
 15. Klauzula informacyjna umowa zlecenie.pdf
 16. Klauzula informacyjna dotycząca milczącego załatwienia sprawy stosownie do art. 122h KPA.pdf

     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY