MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Ogłoszenia
Publicznnie dostępny wykaz danych o decyzjach lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    INFORMACJE I OGŁOSZENIA
 
Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
Opis Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem Nr AO.0050.50.2016 z dnia 03 października 2016 roku ogłasza dodatkowy otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

Pełna treść zarządzenia oraz załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się w poniżej.
Data publikacji 2016-10-04
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr AO.0050.50.2016 z dnia 03 października 2016 roku.pdf
 2. Wzór oferty.pdf
 3. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności.pdf

Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2016-10-04     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY