MENU
URZˇD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
O¶wiadczenia maj±tkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ¦RODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępno¶ci
    RADA GMINY
 
Grupa: RADA GMINY
Nazwa pozycji Uchwały na rok 2017
Opis
Data publikacji 2017-02-15
 
Zał±czniki:

 1. UCHWAŁA NR 155/XX/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 29 grudnia 2016 r.
W sprawie: Uchwalenia Budżetu Gminy RoĽwienica na rok 2017.
 2. UCHWAŁA NR 222/XXXI/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 14 listopada 2017 r.
W sprawie: okre¶lenia wysoko¶ci stawek podatku od nieruchomo¶ci.
 3. UCHWAŁA NR 184/XXIV/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 20 marca 2017 r.
W sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
oraz zabezpieczenia ¶rodków na finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania...
 4. UCHWAŁA NR 182/XXIV/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 20 marca 2017 r.
W sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia ¶rodków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania...
 5. UCHWAŁA NR 182/XXIII/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 1 marca 2017 r.
W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy RoĽwienica.
 6. UCHWAŁA NR 181/XXIII/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 1 marca 2017 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zaci±gnięcie zobowi±zań na okres przekraczaj±cy rok budżetowy na zadanie inwestycyjne pn.: "Instalacja Odnawialnych ¬ródeł Energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i RoĽwienica".
 7. UCHWAŁA NR 179/XXIII/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 1 marca 2017 r.
W sprawie: uchylenia własnej uchwały Nr 173/XXII/2017 dotycz±cej przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy RoĽwienica na lata 2017-2020.
 8. UCHWAŁA NR 178/XXIII/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 1 marca 2017 r.
W sprawie: uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy
 9. UCHWAŁA NR 177/XXII/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 17 lutego 2017 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zaci±gnięcie zobowi±zań na okres przekraczaj±cy rok budżetowy na zadanie inwestycyjne pn. "Instalacja Odnawialnych Ľródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy RoĽwienica".
 10. UCHWAŁA NR 176/XXII/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 17 lutego 2017 r.
W sprawie: uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy
 11. UCHWAŁA NR 175/XXII/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 17 lutego 2017 r.
W sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy RoĽwienica na 2017 rok.
 12. UCHWAŁA NR 174/XXII/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 17 lutego 2017 r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno¶ci zwierz±t na terenie Gminy RoĽwienica w 2017 r.
 13. UCHWAŁA NR 171/XXII/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 17 lutego 2017 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2017.
 14. UCHWAŁA NR 170/XXII/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 17 lutego 2017 r.
W sprawie: przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj±cych azbest z terenu gminy RoĽwienica na lata 2017-2032.
 15. UCHWAŁA NR 169/XXII/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 17 lutego 2017 r.
W sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 16. UCHWAŁA NR 168/XXII/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 17 lutego 2017 r.
W sprawie: utworzenia Publicznego Przedszkola w RoĽwienicy
 17. UCHWAŁA NR 167/XXII/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 17 lutego 2017 r.
W sprawie: przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Tyniowicach.
 18. UCHWAŁA NR 166/XXII/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 17 lutego 2017 r.
W sprawie: przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ¶w. Stanisława Kostki w Woli Węgierskiej oraz z Oddziałem Przedszkolnym.
 19. UCHWAŁA NR 165/XXII/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 17 lutego 2017 r.
W sprawie: przekazania prowadzenia Publicznego Gimnazjum w Węgierce.
 20. UCHWAŁA NR 164/XXII/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 17 lutego 2017 r.
W sprawie: przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Wegierce.
 21. UCHWAŁA NR 163/XXII/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 17 lutego 2017 r.
W sprawie: wył±czenia z Zespołu Szkół w Węgierce Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Węgierce.
 22. UCHWAŁA NR 162/XXI/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 3 lutego 2017 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Gmin± Jarosław w celu realizacji projektu pn.: "Instalacja Odnawialnych ¬ródeł Energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław oraz Gminy RoĽwienica."
 23. UCHWAŁA NR 161/XXI/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 3 lutego 2017 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2017.
 24. UCHWAŁA NR 160/XXI/2017 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 3 lutego 2017 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Gmin± Jarosław w celu realizacji projektu pn.: "Instalacja Odnawialnych ¬ródeł Energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław oraz Gminy RoĽwienica."

Osoba odpowiedzialna za tre¶ć: nieznana
Osoba publikuj±ca: Paweł Wi¶niowski
Data publikacji: 2017-02-15     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJˇ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY