MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    RADA GMINY
 
Grupa: RADA GMINY
Nazwa pozycji Uchwały na rok 2008
Opis Uchwały na rok 2008
Data publikacji 2008-12-01
 
Załączniki:

 1. Uchwała nr 92/XI/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Gminy Roźwienica na rok 2008
 2.

Uchwała nr 93/XI/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 stycznia 2008 r.

w sprawie nadania Gminnemu Gimnazjum w Roźwienicy imienia Orląt Lwowskich.
 3.

Uchwała nr 94/XI/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 stycznia 2008 r.

w sprawie przyjęcia od mieszkańców obowiązków utrzymania czystości i porządku oraz ustalenia opłat z tego tytułu na terenie Gminy Roźwienica w 2008 r.
 4.

Uchwała nr 95/XI/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 stycznia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Roźwienica a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim.
 5.

Uchwała nr 96/XI/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 stycznia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały własnej
 6.

Uchwała nr 97/XI/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 stycznia 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Rudołowice celem uzyskania opinii w sprawie utworzenia nowej wsi o nazwie Mokra
 7.

Uchwała nr 98/XI/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 stycznia 2008 r.

w sprawie zmiany zakresu zadań ralizowanych zgodnie z uchwałą Nr 91/X2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku o finansowaniu wieloletniego programu inwestycyjnego.
 8.

Uchwała nr 99/XI/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 stycznia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.
 9.

Uchwała nr 100/XII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 10.

Uchwała nr 101/XII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie omówienia wyników konsultacji dotyczących utworzenia nowego sołectwa o nazwie Mokra.
 11.

Uchwała nr 102/XII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie omówienia wyników konsultacji dotyczących utworzenia nowej wsi o nazwie Mokra.
 12.

Uchwała nr 103/XII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie utworzenia nowego sołectwa o nazwie Mokra.
 13.

Uchwała nr 104/XII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o utworzenie nowej wsi o nazwie Mokra.
 14.

Uchwała nr 106/XII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowych zasad przyznawana i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 15.

Uchwała nr 107/XII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.
 16.

Uchwała nr 108/XII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Roźwienica 2008 rok.
 17.

Uchwała nr 109/XII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania "Z Tradycją w Nowoczesność" z siedzibą w Pawłosiowie.
 18.

Uchwała nr 110/XII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego.
 19.

Uchwała nr 111/XII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta.
 20.

Uchwała nr 112/XII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie zmiany własnej Uchwały Nr 92/XI/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 stycznia 2008 r.
 21.

Uchwała nr 113/XII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.
 22.

Uchwała nr 114/XII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie zmiany własnej Uchwały nr 98/XI/2008 Rady Gminy w Roźwienicy, z dnia 24 stycznia 2008 r.
 23.

Uchwała nr 115/XIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Roźwienica.
 24.

Uchwała nr 116/XIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 25.

Uchwała nr 117/XIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 26.

Uchwała nr 118/XIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa.
 27.

Uchwała nr 119/XIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa
 28.

Uchwała nr 120/XIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 29.

Uchwała nr 121/XIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie nadania aktu założycielskiego Szkole Podstawowej w Roźwienicy funkcjonującej od 1 września 1966 roku.
 30.

Uchwała nr 122/XIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Roźwienicy i Gminnego Gimnazjum w Roźwienicy w Zespół Szkół w Roźwienicy.
 31.

Uchwała nr 123/XIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany do Uchwały nr 91/X/2007 z dnia 29 grudnia 2007 roku i 98/XI/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku o finansowaniu wieloletniego programu inwestycyjnego.
 32.

Uchwała nr 124/XIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego.
 33.

Uchwała nr 127/XIV/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do "Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich"
 34.

Uchwała nr 128/XIV/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.
 35.

Uchwała nr 129/XIV/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 36.

Uchwała nr 130/XIV/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet.
 37.

Uchwała nr 131/XIV/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diet dla sołtysów.
 38.

Uchwała nr 132/XIV/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
 39.

Uchwała nr 133/XIV/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie zmiany do Uchwały Nr 123/XII/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 roku o dofinansowaniu wieloletniego programu inwestycyjnego.
 40.

Uchwała nr 134/XIV/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 41.

Uchwała nr 135/XIV/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 42.

Uchwała nr 136/V/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 43.

Uchwała nr 137/XV/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Roźwienica na lata 2008 - 2014
 44.

Uchwała nr 138/XV/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia, poprzez likwidację Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
 45.

Uchwała nr 139/XVI/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 01 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.
 46.

Uchwała nr 140/XV/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 01 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany zakresy zadań realizowanych zgodnie z uchwałą Nr 91/X/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku o dofinansowaniu wieloletniego programu inwestycyjnego.
 47.

Uchwała nr 141/XVII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu p. n. "Twoje wykształcenie szansą na leprza przyszłość".
 48.

Uchwała nr 142/XVII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej.
 49.

Uchwała nr 143/XVII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania "Z Tradycją w Nowoczesność" z siedzibą w Pawłosiowie.
 50.

Uchwała nr 144/XVI/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia, poprzez likwidację Oddziału Neurologii i Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.
 51.

Uchwała nr 145/XVII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 52.

Uchwała nr 146/XVII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Węgierka na lata 2008 - 2015.
 53.

Uchwała nr 147/XVII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie przystąpienia do projektu "Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne POP" oraz upoważnienia do zawarcia porozumienia ze Związkiem Gmin Ziemi Przeworskiej.
 54.

Uchwała nr 148/XVII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie najmu nieruchomości.
 55.

Uchwała nr 149/XVII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Roźwieinca na rok 2008.
 56.

Uchwała nr 150/XVII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 57.

Uchwała nr 151/XVIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wola Węgierska na lata 2008 - 2015.
 58.

Uchwała nr 152/XVIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 listopada 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Roźwienica
 59.

Uchwała nr 153/XVIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Radę Gminy Roźwienica
 60.

Uchwała nr 154/XVIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Roźwienica.
 61.

Uchwała nr 155/XVIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Roźwienica publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.
 62.

Uchwała nr 156/XVIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 63.

Uchwała nr 157/XVIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 64.

Uchwała nr 158/XVIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 65.

Uchwała nr 159/XVIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 66.

Uchwała nr 160/XVIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 67.

Uchwała nr 161/XVIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.
 68.

Uchwała nr 162/XVIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie przyjęcia od mieszkańców obowiązków utrzymania czystości i porządku oraz ustalenia opłat z tego tytułu na terenie Gminy Roźwienica w 2009 r.
 69.

Uchwała nr 163/XVIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie określenia górnej stawki za usługi usuwania odpadów komunalnych na terenie gminy Roźwienica na rok 2009.
 70.

Uchwała nr 164/XVIII/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zadanie o nazwie "Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 1 118 09R relacji Wola Roźwienicka - Bystrowice gmina Roźwienica powiat jarosławski".
 71.

Uchwała nr 165/XIX/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 72.

Uchwała nr 166/XIX/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości
 73.

Uchwała nr 167/XIX/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Roźwienica - do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Roźwienica" w ramach Poddziałania 7.1.1.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 74.

Uchwała nr 168/XIX/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznawaną w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".
 75.

Uchwała nr 169/XIX/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie sprawienia pogrzebu, w tym bezdomnym oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 76.

Uchwała nr 170/XIX/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 30 grudnia 2008 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 142/XVII/2008 Rady Gminy Roźwienica z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Roźwienica do związku Gmin Ziemi Przeworskiej.
 77.

Uchwała nr 171/XIX/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie najmu nieruchomości.
 78.

Uchwała nr 172/XIX/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie najmu nieruchomości.
 79.

Uchwała nr 173/XIX/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego
 80.

Uchwała nr 174/XIX/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Roźwienica do przyjęcia dotacji na realizowonia przedsięwzięcia p. n. ,,Zwiększanie możliwości technicznych służb i jednostek odpowiedzialnych za usuwanie skutków powodzi, poprzez doposażenie w sprzęt i urządzenia" szczegółowo określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zaciągania zobowiązań wekslowych.
 81.

Uchwała nr 175/XIX/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchylenia własnej uchwały odnośnie określenia górnych stawek za usługi usuwania odpadów komunalnych z terenu gminy Roźwienica za rok 2009.
 82.

Uchwała nr 176/XIX/2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany zakresu zadań realizowanych zgodnie z uchwała Nr 91/X/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku o dofinansowaniu wieloletniego programu inwestycyjnego.

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2008-12-01     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY