MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Ogłoszenia
Publicznnie dostępny wykaz danych o decyzjach lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    INFORMACJE I OGŁOSZENIA
 
Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
Opis Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem nr AO.0050.18.2019 z dnia 21 lutego 2019 r., ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Pełna treść zarządzenia znajduje się w załączniku poniżej.
Data publikacji 2019-02-21
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr AO.0050.18.2019 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 21 lutego 2019 roku.pdf
 2. Formularz ofertowy.doc
 3. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności.doc

Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2019-02-21     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY