MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna pomoc prawna
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszeniu o zamówieniu na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN
Opis Ogłoszeniu o zamówieniu na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN
Data publikacji 2012-06-08
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy wykonawcy.doc
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie po braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
 6. Załącznik Nr 4 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.doc
 7. ZAŁĄCZNIK NR 5 Projekt umowy.docx

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2012-06-08



     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY