MENU
URZˇD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
O¶wiadczenia maj±tkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ¦RODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępno¶ci
    RADA GMINY
 
Grupa: RADA GMINY
Nazwa pozycji Uchwały na rok 2014
Opis
Data publikacji 2015-02-22
 
Zał±czniki:

 1. UCHWAŁA NR 25/II/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2014 r.
W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy RoĽwienica.
 2. UCHWAŁA NR 24/II/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2014 r.
W sprawie: uchylenia własnej uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Radnego na Przewodnicz±cego i Wiceprzewodnicz±cego Rady Gminy w RoĽwienicy.
 3. UCHWAŁA NR 23/II/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2014 r.
W sprawie: delegowania przedstawiciela Gminy RoĽwienica do Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Ziemi Przeworskiej.
 4. UCHWAŁA NR 22/II/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2014 r.
W sprawie: dzierżawy nieruchomo¶ci położonej w Węgierce.
 5. UCHWAŁA NR 21/II/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2014 r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 6. UCHWAŁA NR 20/II/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2014 r.
W sprawie: uchylenia uchwały własnej nr 278/XXXVIII/2014 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomo¶ci.
 7. UCHWAŁA NR 19/II/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2014 r.
W sprawie: diet dla radnych rady Gminy w RoĽwienicy.
 8. UCHWAŁA NR 18/II/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2014 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2014.
 9. UCHWAŁA NR 17/II/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2014 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2014.
 10. UCHWAŁA NR 16/II/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2014 r.
W sprawie: uchwalenia budżetu na 2015 rok.
 11. UCHWAŁA NR 15/II/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2014 r.
W sprawie: zaci±gnięcia kredytu długoterminowego.
 12. UCHWAŁA NR 14/I/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 listopada 2014 r.
W sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy RoĽwienica.
 13. UCHWAŁA NR 13/I/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 listopada 2014 r.
W sprawie: powołania składu osobowego Komisji Ochrony ¦rodowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej.
 14. UCHWAŁA NR 12/I/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 listopada 2014 r.
W sprawie: powołania składu osobowego Komisji O¶wiaty, Kultury, Sportu, i Przestrzegania Prawa.
 15. UCHWAŁA NR 11/I/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 listopada 2014 r.
W sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego.
 16. UCHWAŁA NR 10/I/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 listopada 2014 r.
W sprawie: powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.
 17. UCHWAŁA NR 9/I/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 listopada 2014 r.
W sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 18. UCHWAŁA NR 8/I/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 listopada 2014 r.
W sprawie: wyboru Przewodnicz±cego Komisji Ochrony ¦rodowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej.
 19. UCHWAŁA NR 7/I/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 listopada 2014 r.
W sprawie: wyboru Przewodnicz±cego Komisji O¶wiaty, Kultury, Sportu, i Przestrzegania Prawa..
 20. UCHWAŁA NR 6/I/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 listopada 2014 r.
W sprawie: wyboru Przewodnicz±cego Komisji Rozwoju Gospodarczego.
 21. UCHWAŁA NR 5/I/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 listopada 2014 r.
W sprawie: wyboru Przewodnicz±cego Komisji Budżetu i Finansów.
 22. UCHWAŁA NR 4/I/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 listopada 2014 r.
W sprawie: wyboru Przewodnicz±cego Komisji Rewizyjnej.
 23. UCHWAŁA NR 3/I/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 listopada 2014 r.
W sprawie: wyboru Wiceprzewodnicz±cego Rady Gminy RoĽwienica."
 24. UCHWAŁA NR 2/I/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 listopada 2014 r.
W sprawie: wyboru Przewodnicz±cego Rady Gminy RoĽwienica."
 25. UCHWAŁA NR 1/I/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 listopada 2014 r.
W sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru na Przewodnicz±cego i Wiceprzewodnicz±cego Rady Gminy w RoĽwienicy."

Osoba odpowiedzialna za tre¶ć: nieznana
Osoba publikuj±ca: Paweł Wi¶niowski
Data publikacji: 2015-02-22     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJˇ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY