MENU
URZˇD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
O¶wiadczenia maj±tkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ¦RODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępno¶ci
     Uchwały na rok 2010 Drukuj... 

Poniżej w zał±cznikach znajduj± się pełne tre¶ci uchwał, Rady Gminy w RoĽwienicy.

Sposób numerowania uchwał wygl±da następuj±co:
(nr kolejny uchwały w roku)_(nr sesji)_(rok w którym uchwała została podjęta)

Osoba odpowiedzialna za tre¶ć: Paweł Wi¶niowski
Osoba publikuj±ca: Paweł Wi¶niowski
Data publikacji: 2011-02-10


Osoby:
Paweł Wi¶niowski
Tel: 793-070-560; 0-16 622-58-22


Zał±czniki:

 1. UCHWAŁA NR 23/IV/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2010
W sprawie:wynagrodzenia Wójta Gminy.
 2. UCHWAŁA NR 22/IV/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2010
W sprawie:zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 3. UCHWAŁA NR 21/IV/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2010
W sprawie:ustanowienia zasad wypłaty diet dla sołtysów.
 4. UCHWAŁA NR 20/III/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 grudnia 2010
W sprawie:zmian zakupu nieruchomo¶ci.
 5. UCHWAŁA NR 19/III/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 grudnia 2010
W sprawie:zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 6. UCHWAŁA NR 18/III/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 grudnia 2010
W sprawie:zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na zadanie pn.,,zbiórka odpadów komunalnych".
 7. UCHWAŁA NR 17/III/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 grudnia 2010
W sprawie:długoterminowego kredytu na finansowanie :
-planowanego deficytu budżetu
 8. UCHWAŁA NR 16/III/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 grudnia 2010
W sprawie:delegowania przedstawiciela Gminy RoĽwienica do Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Ziemi Przeworskiej
 9. UCHWAŁA NR 15/III/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 grudnia 2010
W sprawie:zakupu nieruchomo¶ci.
 10. UCHWAŁA NR 14/I/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 02 grudnia 2010
W sprawie:uchylenia własnych Uchwał Rady Gminy.
 11. UCHWAŁA NR 13/I/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 02 grudnia 2010
W sprawie:powołania składu osobowego Komisji ochrony Srodowiska, Zdrowia l opieki Społecznej
 12. UCHWAŁA NR 12/I/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 02 grudnia 2010
W sprawie:powołania składu osobowego Komisji o¶wiaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa
 13. UCHWAŁA NR 11/I/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 02 grudnia 2010
W sprawie:powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego
 14. UCHWAŁA NR 10/I/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 02 grudnia 2010
W sprawie:powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
 15. UCHWAŁA NR 9/I/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 02 grudnia 2010
W sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 16. UCHWAŁA NR 8/I/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 02 grudnia 2010
W sprawie: Przewodnicz±cego Komisji ochrony ¦rodowiska, Zdrowia i opieki Społecznej
 17. UCHWAŁA NR 7/I/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 02 grudnia 2010
W sprawie: wyboru Przewodnicz±cego Komisji o¶wiaty , Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa
 18. UCHWAŁA NR 6/I/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 02 grudnia 2010
W sprawie: wyboru Przewodnicz±cego Komisji Rozwoju Gospodarczego
 19. UCHWAŁA NR 5/I/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 02 grudnia 2010
W sprawie: wyboru Przewodnicz±cego Komisji Budżetu i Finansów
 20. UCHWAŁA NR 4/I/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 02 grudnia 2010
W sprawie: wyboru Przewodnicz±cego Komisji Rewizyjnej
 21. UCHWAŁA NR 3/I/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 02 grudnia 2010
W sprawie: wyboru Wiceprzewodnicz±cego Rady Gminy RoĽwienica.
 22. UCHWAŁA NR 2/I/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 02 grudnia 2010
W sprawie: wyboru Przewodnicz±cego Rady Gminy RoĽwienica.
 23. UCHWAŁA NR 1/I/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 02 grudnia 2010
W sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Radnego na Przewodnicz±cego i Wiceprzewodnicz±cego Rady Gminy w RoĽwienicy.

     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJˇ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY