Menu Główne
Strona Startowa
Wydarzenia
Ogłoszenia
Przetargi
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Ważne telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materiały OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Transmisje obrad Rady Gm.
Bezpłatna pomoc prawna
Petycje
Koordynator dostępności
Gmina Roźwienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
Sołectwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludność gminy
Organizacje pozarządowe
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i Oświata
Kultura
Szkoły
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzyże Rudołowic

Piszą o nas

Materiały videoURZĄD STANU CYWILNEGO  


Nr karty
Nazwa usługi
USC/01
Zgłoszenie urodzenia dziecka    
*
*
USC/02
Zgłoszenie zgonu
Wniosek PDF
Wniosek DOC
USC/03
Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą
Wniosek 1
Wniosek 2
Wniosek 3
Wniosek 1
Wniosek 2
Wniosek 3
USC/04
Wydanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Wniosek PDF
Wniosek DOC
USC/05
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Wniosek PDF
Wniosek DOC
USC/06
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Wniosek PDF
Wniosek DOC
USC/07
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Wniosek PDF
Wniosek DOC
USC/08
Odtworzenie aktu stanu cywilnego
Wniosek 1
Wniosek 2
Wniosek 3
Wniosek 1
Wniosek 2
Wniosek 3
USC/09
Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego powstałych za granicą lecz nie zarejestrowanych w zagranicznych księgach stanu cywilnego
*
*
USC/10
Oświadczenie o zmianie imienia dziecka
* *
USC/11
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Wniosek PDF
Wniosek DOC
USC/12
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
* *
USC/13
Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
* *
USC/14
Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno - prawnym
Wniosek PDF
Wniosek DOC
USC/15
Akt małżeństwa – przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem USC
*
*
USC/16
Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Wniosek PDF
Wniosek DOC
USC/17
Zmiana nazwiska i imienia
Wniosek PDF
Wniosek DOC
USC/18
Uznanie wyroków zagranicznych
*
*

* Oświadczenie/wniosek/formularz do pobrania i wypełnienia osobiście w Urzędzie Gminy w Roźwienicy.

 

 
Załatw swoją sprawęKontakt
Gmina Roźwienica
Roźwienica 1
37 - 565 Roźwienica
pow. jarosławski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
>nr konta Urzędu Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Gościmy
Top of Page