Menu Główne
Strona Startowa
Wydarzenia
Ogłoszenia
Przetargi
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Ważne telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materiały OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Transmisje obrad Rady Gm.
Bezpłatna pomoc prawna
Petycje
Deklaracja dostepnosci
Szczepienia COVID-19
Spis Powszechny 2021
Gmina Roźwienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
Sołectwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludność gminy
Organizacje pozarządowe
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i Oświata
Kultura
Szkoły
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzyże Rudołowic

Piszą o nas

Materiały videoEWIDENCJA LUDNOŚCI

Nr karty
Nazwa usługi
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/01
Dowód osobisty dla osoby małoletniej
Wniosek
PDF
*
AO/02
Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat
Wniosek
PDF
*
AO/03
Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ( po 10 latach )
Wniosek
PDF
*
AO/04
Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu zniszczeniu dowodu osobistego
 *
*
AO/05
Zameldowanie na pobyt stały
Wniosek
PDF
*
AO/06
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Wniosek
PDF
*
AO/07
Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na  pobyt stały
Wniosek
PDF
*
AO/08
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
* *
AO/09
Wymeldowanie cudzoziemca  z  miejsca  pobytu stałego
* *
AO/10
Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Wniosek
PDF

*
AO/11
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Wniosek
PDF
*
AO/12
Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Wniosek
PDF
*
AO/13
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Wniosek
PDF
*
AO/14
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
* *
AO/15
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego ponad  3 miesiące
* *
AO/16
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy
* *
AO/17
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
* *
AO/18
Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania
* *
AO/19
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności o pobycie stałym/czasowym
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/20
Wniosek o wpisanie  do rejestru wyborców  w części  A
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/21
Wniosek o wpisanie  do rejestru wyborców  obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej  niebędącego obywatelem polskim
Wniosek_1
Wniosek_2
Wniosek_3
Wniosek_1
Wniosek_2
Wniosek_3
AO/22
Udostępnienie rejestru wyborców i reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
Wniosek_1
Wniosek_2
Wniosek_1
Wniosek_2
  AO/22/1 Sporządzanie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Wniosek_1
Wniosek_2
Wniosek_3
Wniosek_4
Wniosek_5
Wniosek_6
Wniosek_7
Wniosek_8
Wniosek_9
Wniosek_1
Wniosek_2
Wniosek_3
Wniosek_4
Wniosek_5
Wniosek_6
Wniosek_7
Wniosek_8
Wniosek_9
AO/23
Udostępnianie danych ze zbioru danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydawanych i unieważnionych dowodów osobistych
Wniosek
PDF
*
AO/24
Wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/25
Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/26
Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zgromadzeń publicznych
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/27
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC


Sprawy Wojskowe i Obronne
Nr karty
Nazwa usługi
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/28
Orzekanie o konieczności sprawowania przez  żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/29
Przyznawanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/30
Uznawanie osób którym doręczono karty powołania lub żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/31
Uznawanie osób, którym doręczono karty powołania lub żołnierzy za żołnierza samotnego
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/32
Wydanie decyzji w sprawie pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC

* Oświadczenie/wniosek/formularz do pobrania i wypełnienia osobiście w Urzędzie Gminy w Roźwienicy.

 
Załatw swoją sprawęKontakt
Gmina Roźwienica
Roźwienica 1
37 - 565 Roźwienica
pow. jarosławski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
>nr konta Urzędu Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Gościmy
Top of Page