Menu Główne
Strona Startowa
Wydarzenia
Ogłoszenia
Przetargi
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Ważne telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materiały OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Transmisje obrad Rady Gm.
Bezpłatna pomoc prawna
Petycje
Koordynator dostępności
Gmina Roźwienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
Sołectwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludność gminy
Organizacje pozarządowe
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i Oświata
Kultura
Szkoły
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzyże Rudołowic

Piszą o nas

Materiały videoDZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Nr karty
Nazwa usługi
AO/33
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
*
AO/34
Wydanie zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej
Wniosek PDF
Wniosek DOC
AO/35
Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

AO/36
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach w zakresie danych zawartych w ewidencji działalności gospodarczej
Wniosek PDF
Wniosek DOC
AO/37
Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
*
AO/38
Potwierdzenie aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
*
*
AO/39
Wydawanie duplikatów zaświadczeń i decyzji dotyczących ewidencji działalności gospodarczej
*
*
AO/40
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
*
AO/41
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
*
* Oświadczenie/wniosek/formularz do pobrania i wypełnienia osobiście w Urzędzie Gminy w Roźwienicy.

 
Załatw swoją sprawęKontakt
Gmina Roźwienica
Roźwienica 1
37 - 565 Roźwienica
pow. jarosławski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
>nr konta Urzędu Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Gościmy
Top of Page