Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Konsultacje społeczne - pożytek publiczny na 2020 r
Data publikacji: 2019-10-30
Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. 2018r. poz. 450) Wójt Gminy Roźwienica zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „ Wieloletniego programu współpracy Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ”.


Termin rozpoczęcia konsultacji
30 października 2019 r. od godz. 7.30

Termin zakończenia konsultacji
18 listopada 2019 r. do godz. 15.30W w/w terminie oczekujemy na Państwa uwagi, opinie i wnioski dotyczące projektu aktu prawnego. Należy je składać na „Formularzu do konsultacji” i przesłać drogą elektroniczną na adres: ug_rozwienica@pro.onet.pl lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Roźwienica.


Treść projektu programu współpracy oraz formularz do konsultacji znajdują się poniżej, a także są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Roźwienica (pokój nr 15).


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2019-10-30

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0