Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Placówki Oświatowe- Szkoły

Drukuj

Szkoła Podstawowa
im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy


Adres: 37-565 Roźwienica 200

Tel. 0-16 622-53-70

Strona internetowa: http://zsrozwienica.pl

e-mail: gim_rozwienica@gazeta.pl

---------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Podstawowa
im. Marii Curie Skłodowskiej w Węgierce


Węgierka 220

Poczta: 37-560 Pruchnik

Tel: 016 628-81-34

email: zswegierka@onet.pl

---------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Podstawowa
im. gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego w Rudołowicach

Adres:Rudołowice 279, 37-565 Roźwienica
Tel. 0-16 622-58-67

e-mail: sprudolowice@poczta.onet.pl

---------------------------------------------------------------------------------


Szkoła Podstawowa
w im. Św. Stanisława Kostki Woli Węgierskiej

Adres:- Wola Węgierska 21 ,37-560 Pruchnik
Tel. 0-16 628-87-71

---------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Podstawowa im Henryka Sienkiewicza w Tyniowicach

Adres: Tyniowice 1, 37-565 Roźwienica
Tel. 0-16 628-80-04

email: sptyniowice@onet.pl

---------------------------------------------------------------------------------