Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Konsultacje społeczne - pozytek publiczny
Data publikacji: 2020-11-02
Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t.. Dz. U. 2020 r., poz. 1057) Wójt Gminy Roźwienica zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ”.

Termin rozpoczęcia konsultacji 02 listopada 2020 r. od godz. 7.30
Termin zakończenia konsultacji 16 listopada 2020 r. do godz. 15.30

W w/w terminie oczekujemy na Państwa uwagi, opinie i wnioski dotyczące projektu aktu prawnego.
Należy je składać na „Formularzu do konsultacji” i przesłać drogą elektroniczną na adres:
ug_rozwienica@pro.onet.pl lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Roźwienica.

Treść projektu programu współpracy, oraz formularz do konsultacji znajdują się poniżej, a także są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Roźwienica (pokój nr 15).


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2020-11-02

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 1