Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe... na rok 2022
Data publikacji: 2022-03-03
Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem Nr AO.0050.10.2022 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 01 marca 2022 roku ogłoszą otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2022-03-03

Załączniki

 • 2022-03-03 | 15:10:53

  Paweł Wiśniowski

  Ilość pobrań: 49

 • 2022-03-03 | 15:11:54

  Paweł Wiśniowski

  Ilość pobrań: 17

 • 2022-03-03 | 15:12:25

  Paweł Wiśniowski

  Ilość pobrań: 12