Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nr pozycji: 991
Nazwa pozycji: Informacja o przeprowadzeniu konsultacji - Pożytek Publiczny
Data publikacji: 2010-11-03
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Roźwienica zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”.

Termin rozpoczęcia konsultacji 03 listopada 2010 r.
Termin zakończenia konsultacji 09 listopada 2010 r.

W w/w terminie oczekujemy na Państwa uwagi, opinie i wnioski dotyczące projektu aktu prawnego. Należy je składać na „Formularzu do konsultacji” i przesłać drogą elektroniczną na adres: ug_rozwienica@pro.onet.pl lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Roźwienica.

Szczegóły informacji, treść projektu uchwały, projekt programu współpracy oraz formularz do konsultacji znajdują się poniżej, a także są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Roźwienica (pokój nr 24).

Wójt Gminy Roźwienica   
inż. Tomasz Kotliński     


Osoba odpowiedzialna za treść: Paweł Wiśniowski
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2010-11-03

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0