Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI - pożytek publiczny
Data publikacji: 2012-10-23
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn zm.) Wójt Gminy Roźwienica zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

Termin rozpoczęcia konsultacji 23 październik 2012 r. od godz. 7.30
Termin zakończenia konsultacji 30 październik 2012 r. do godz. 15.30

W w/w terminie oczekujemy na Państwa uwagi, opinie i wnioski dotyczące projektu aktu prawnego. Należy je składać na „Formularzu do konsultacji” i przesłać drogą elektroniczną na adres: ug_rozwienica@pro.onet.pl lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Roźwienica.

Treść projektu programu współpracy oraz formularz do konsultacji znajdują się poniżej, a także są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Roźwienica (pokój nr 22).


Wójt Gminy Roźwienica
inż. Tomasz Kotliński

Załączniki do pobrania znajdują się poniżej.


Osoba odpowiedzialna za treść: Paweł Wiśniowski
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2012-10-23

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0