Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących pożytku publicznego.
Data publikacji: 2015-10-16
Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem nr AO.0050.98.2015 ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2015-10-16

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0