Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Otwarty konkurs ofert ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.
Data publikacji: 2016-02-24
Wójt Gminy w Roźwienicy zarządzeniem nr AO.0050.5.2016 z dnia 23 lutego 2016 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

Pełna treść zarządzenia znajduje się w załączniku poniżej.

Termin składania ofert upływa dnia 15 marca 2016 r., o godzinie 15:00.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2016-02-24

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0