Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
Data publikacji: 2016-10-04
Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem Nr AO.0050.50.2016 z dnia 03 października 2016 roku ogłasza dodatkowy otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

Pełna treść zarządzenia oraz załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się w poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2016-10-04

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0