Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Informacja o taryfach zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Data publikacji: 2018-05-08
Wójt Gminy Roźwienica zgodnie z Art. 24e ust. 1, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podaje do publicznej wiadomości decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Roźwienica na okres 3 lat.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2018-05-08

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1