Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Informacja Dyrektora Wód Polskich w Krośnie - o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data publikacji: 2021-07-13
Informacja Dyrektora Wód Polskich w Krośnie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego, na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące kabla elektroenergetycznego oświetleniowego nN 0,4 kV pod dnem cieku "Węgierka".


Osoba odpowiedzialna za treść: Paweł Wiśniowski
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2021-07-13