Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o otwartm okonkursie ofert na realizację zadań publicznych.
Data publikacji: 2017-03-07
Wójt Gminy Roźwienica zarządzaniem nr AO.0050.12.2017 z dnia 06 marca 2017 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Więcej informacji dotyczących konkursy znajduje się w załącznikach poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2017-03-07

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0