Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
Data publikacji: 2019-03-27
ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.32.2019 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe, oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oraz w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Pełna treść rozstrzygnięcia znajduje się w załączniku poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2019-03-27

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0