Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Sptratrgia Rozwiązywania Problemów Społecznych - proźba o wypenianie ankiet
Data publikacji: 2020-10-26
Samorząd Gminy Roźwienica, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:
- „Problemy społeczne w opinii mieszkańców”
- „Równość szans kobiet i mężczyzn”

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Roźwienica oraz zgłaszania pomysłów na ich rozwiązanie.

Tworzony dokument będzie dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę stworzyć plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców gminy w najbliższych latach.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2020-10-26

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 1