Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: OGŁOSZENIE z dnia 15 marca 2022 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej,
Data publikacji: 2022-03-16
OGŁOSZENIE z dnia 15 marca 2022 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1057) do pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania ofert złożonych do konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr A.O.0050.10.2022 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 01 marca 2022 r., w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Pełna treść informacji znajduje się w załączniku poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2022-03-16

Załączniki

  • 2022-03-16 | 11:43:16

    Paweł Wiśniowski

    Ilość pobrań: 0