Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi...
Data publikacji: 2012-04-02
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok".

Szczegóły w załączniku poniżej.


Osoba odpowiedzialna za treść: Paweł Wiśniowski
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2012-04-02

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2