Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sołectwa

Drukuj
Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt. Rada nadzoruje działalność sołectwa, ustala budżet i plan jego realizacji.

Na terenie Gminy Roźwienica jest dwanaście sołectw (w kolejności alfabetycznej):

1. Bystrowice -sołtys Pan Sylwester Baran (od dnia 14.02.2019 r,)
Siedziba WDK w Bystrowicach nr bud. 78A
37-565 Roźwienica

2. Chorzów - sołtys Pan Marek Rogus
Siedziba WDK w Chorzowie nr bud. 23
37-560 Pruchnik

3. Cząstkowice - sołtys Pani Olga Oczak
Siedziba WDK w Cząstkowicach nr bud. 106
37-565 Roźwienica

4. Czudowice - sołtys Pan Rafał Jagiełka
Siedziba WDK w Czudowicach nr bud. 36
37-565 Roźwienica

5. Mokra - sołtys Pani Małgorzata Hałajko
Siedziba WDK w Mokrej nr bud. 100
37-565 Roźwienica

6. Roźwienica - sołtys Pani Agata Żurawska
Siedziba WDK w Roźwienicy nr bud. 62
37-565 Roźwienica

7. Rudołowice - sołtys Pan Józef Kud
Siedziba WDK w Rudołowicach nr bud.
37-565 Roźwienica

8. Tyniowice - sołtys Pan Krzysztof Sas
Siedziba WDK w Tyniowicach nr bud. 1a
37-565 Roźwienica

9. Węgierka - sołtys Pan Artur Baran
Siedziba WDK w Węgierce nr bud. 94
37-560 Pruchnik

10. Więckowice - sołtys Pan Damian Prasoł
Siedziba WDK w Więckowicach nr bud. 33a
37-565 Roźwienica

11. Wola Węgierska - sołtys Pan Stanisław Wojdyła
Siedziba WDK w Woli Węgierskiej nr bud. 164
37-560 Pruchnik

12. Wola Roźwienicka - sołtys Pan Henryk Dryniak
Siedziba WDK w Woli Roźwienickiej nr bud. 49
37-565 Roźwienica
Liczba odwiedzin kategorii: 3961