Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj

Wójt Gminy Roźwienica

inż. Tomasz Kotliński


---------------------------------------------------------------------------------

Z-ca Wójta Gminy Roźwienica
Sekretarz Gminy Roźwienica

mgr inż. Franciszek Liszka


---------------------------------------------------------------------------------

Skarbnik Gminy Roźwienica

mgr Małgorzata Gil

Liczba odwiedzin kategorii: 2582