Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

MOJA SPRAWA

Grupa: MOJA SPRAWA
Nazwa pozycji: Decyzja SKO.4176.2.2016 z dnia 22.01.2016 r. w sparwie uchylenia decyzji Wójta Gminy Roźwienica Nr RG.6220.1.1.2013_60 z dnia 11 grudnia 2015 r.
Data publikacji: 2016-02-09
Decyzja SKO.4176.2.2016 z dnia 22.01.2016 r. w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Roźwienica Nr RG.6220.1.1.2013_60 z dnia 11 grudnia 2015 r. dotyczącej odmowy ustalenia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Wydobywaniu kopaliny ze złoża margli ,,WĘGIERKA” zlokalizowanego w granicach działki nr ew. 1855/4 w miejscowości Węgierka, gmina Roźwienica


Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2016-02-09

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0