Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Zarządzenie Nr AO.0050.12.2016 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
Data publikacji: 2016-03-18
Zarządzenie Nr AO.0050.12.2016 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe, oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oraz w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Pełna treść zarządzenia znajduje się w załączniku poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2016-03-18

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0