Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PRZETARGI

Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji: Informacja o złożonych ofertach - urny wyborcze
Data publikacji: 2016-06-09
Gmina Roźwienica informuje, że w postępowaniu na „Dostawa urn wyborczych dla Gminy Roźwienica” o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, do terminu określonego w ogłoszeniu o planowanym zamówieniu złożono następujące oferty.

Pełna treść informacji znajduje się w załączniku poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2016-06-09

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0