Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Konsultacje społeczne
Data publikacji: 2016-11-09
Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem nr AO.0050.61.2016 z dnia 9 listopada informuje o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Termin rozpoczęcia konsultacji:
9 listopada 2016r. od godz. 7.30

Termin zakończenia konsultacji:
17 listopada 2016r. do godz. 15.30


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2016-11-09

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0