Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

GMINA

Grupa: GMINA
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica
Data publikacji: 2017-01-10
Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica


Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2017-01-10

Załączniki

  • Ilość pobrań: 3

  • Ilość pobrań: 4

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 3

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 7