Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PRZETARGI

Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji: Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę i/lub najem nieruchomości.
Data publikacji: 2017-04-03
Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz 2108 z poźn. zm.) Wójt Gminy Roźwienica podaje do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na niżej wymienione nieruchomości.

Pełna treść znajduje się w załączniku poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2017-04-03

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0