Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PRZETARGI

Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
Data publikacji: 2018-02-16
Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem nr AO.0050.6.2018 z dnia 14 lutego 2018 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Pełna treść informacji wraz z załącznikami znajduje się poniżej.


Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2018-02-16

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0