Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
Data publikacji: 2018-03-22
Zarządzenie Nr AO.0050.27.2018 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe, oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oraz w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Pełna treść zarządzenia znajduje się w załączeniu poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2018-03-22

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0