Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
Data publikacji: 2018-03-27
Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowania w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Roźwienica w terminie do 28.03.2018r. dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1 ÷ 4. Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając pkt 1. W przypadku niezłożenia oświadczenia w w.w terminie opłaty za usługę wodną będą ustalane w oparciu o dane będące w posiadaniu tut. urzędu. Oświadczenie należy złożyć w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Roźwienicy- Sekretariat. Kontakt telefoniczny- 16 622 58 22

Pełna treść informacji wraz z oświadczeniem znajduje się w załącznikach poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2018-03-27

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0