Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
Data publikacji: 2019-02-21
Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem nr AO.0050.18.2019 z dnia 21 lutego 2019 r., ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Pełna treść zarządzenia znajduje się w załączniku poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2019-02-21

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0