Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PRZETARGI

Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 r.
Data publikacji: 2020-01-22
Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem Nr AO.0050.2.2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Pełna treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się poniżej w załączeniu poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2020-01-22

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 0