Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
Data publikacji: 2021-02-17
Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem nr AO.0050.7.2021 z dnia 16 lutego 2021 roku ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

Pełna treść Zarządzenia wraz z załącznikami znajduje się w załączeniu poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2021-02-17

Załączniki

  • Ilość pobrań: 10

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 3