Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PRZETARGI

Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
Data publikacji: 2021-02-25
Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem Nr AO.0050.7.2021 z dnia 16 lutego 2021 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

Pełna treść informacji znajduje się w załączeniu poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2021-02-25