Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PRZETARGI

Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
Data publikacji: 2021-04-21
ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.16.2021 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe, oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oraz w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2021-04-21