Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Konsultacje społeczne - pożytek publiczny
Data publikacji: 2021-11-10
Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem Nr AO.0050.58.2021 z dnia 09 listopada 2021 r. przeprowadza konsultacji dotyczących projektu " Programu współpracy Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Pełna treść informacji znajduje się w załączeniu poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2021-11-10

Załączniki

 • 2021-11-10 | 13:44:47

  Paweł Wiśniowski

  Ilość pobrań: 2

 • 2021-11-10 | 13:45:12

  Paweł Wiśniowski

  Ilość pobrań: 0

 • 2021-11-10 | 13:45:46

  Paweł Wiśniowski

  Ilość pobrań: 0

 • 2021-11-10 | 13:47:06

  Paweł Wiśniowski

  Ilość pobrań: 0

 • 2021-11-10 | 13:47:48

  Paweł Wiśniowski

  Ilość pobrań: 0